Jeg har et idemessig grunnsyn som gjør det naturlig å betrakte mennesker med en annen hudfarge som mulige venner, ikke bare som personer jeg kan gi penger til, hjelpe på trygg avstand eller vise selvutslettende overbærenhet overfor.